Åsane allianseidrettslag

AllidrettGod jul

Trenere og ledere på idrettsskolen ønsker alle barna og deres familier en riktig god jul.
Det har vært et fint halvår på idrettsskolen, alle har vært snille og greie. Nå tar vi en velfortjent juleferie, og starter opp igjen med liv og lyst tirsdag 8. januar.

Vi fortsetter med de samme gruppene, til de samme tidene og uten ny påmelding. Men dersom noen slutter nå til jul, er vi takknemlig for en skriftlig tilbakemelding slik at vi kan slette i medlemsregisteret vårt.

Og skulle noen kjenne noen som vil begynne fra nyttår, er det bare å ta kontakt og melde seg på. Vi har i dag plass til flere barn på de fleste av gruppene våre. Kanskje en julegave utenom det vanlige til en fetter eller kusine?

Nytt idrettsår på idrettsskolen.


Til gamle og nye medlemmer. Idrettsskolen starter ny sesong tirsdag 4. september.
Som før vil alle aktivitetene foregå i Rollandshallen hver tirsdag, og påmeldingen gjelder for hele skoleåret, høst 2007 og vår 2008.

Alder fra 5 år. Dvs at de som er født i 2002, kan begynne hos oss.
Vi har i prinsippet ingen fast øvre aldersgrense, men vi har hatt grupper med barn på 10-11 år. Om det blir en gruppe for disse litt eldre, vil bero på de påmeldingene vi får.

Påmeldingsfrist er 28. august, og må skje på skjemaet som dere finner her.

Gruppeinndelingene skjer etter alder og boligområde slik at 5-åringene danner egne grupper og tilsvarende for 6-åringene osv. Vi ser helst at dette systemet følges, men hvis det er ønske om unntak, må det gis på egen mail.
Vi kan love plass til alle som er påmeldt innen fristen.

Når det gjelder spørsmål i de epostene som alt er sendt, så vil de bli besvart, men vi trenger litt tid pga ferieavvlikling, så vær litt tålmodig!

Alle vil bli oppringt om gruppeplassering og tidspunkt når gruppesammensetningen er klar, senest søndag 2. september.

Nyhetsarkiv


Årsavslutning på idrettsskolenSekkeløp
Onsdag 2. mai er det felles årsavslutning for alle barna på idrettsskolen. Da har vi uteaktiviteter på skoleplassen på Rolland.
Fremmøte klokken 17.30 for alle.
Antrekk tilpasset værforholdene.
Barna skal samles gruppevis, og hver gruppe får sin egen leder som følger dem fra aktivitet til aktivitet. Avslutningen vil vare om lag en og en halv time. 20 kroner til dekning av ekstra utgifter betales når de får is og brus.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Hilsen Morten og BengtNB: Legg merke til at avslutningen denne gangen er på en ONSDAG!


19.12.2006
Juleavslutning

Juleavslutningen finner sted i Rollandshallen tirsdag 5. desember.
Da skal vi gå rundt juletreet og synge "Jeg gikk meg over sjø og land", "Så går vi rundt om en enebærbusk" og "På loven sitter nissen".

Medlemmene må deles i to puljer denne dagen:
Gruppene 1a, 1b, 1c, og 2a møter klokken 17.30.
2b, 2c, 3a, 3b og 3c møter klokken 18.45.

Barna møter i vanlige idrettsklær.
Kr 20 pr barn til dekning av ekstra kostnader betales ved utlevering av brus.

Ta gjerne med søsken, besteforeldre eller andre som er glad i dere.

Morten og Bengt ønsker alle hjertelig velkommen.

22.11.2006
NY START PÅ IDRETTSSKOLEN

Vi gjør nå klart for et nytt aktivitetsår på idrettsskolen. Påmeldingene strømmer inn, og vi kan berolige alle med at de som er påmeldt før fristens utløp, tirsdag 29. august, er garantert plass. Etter denne dato vil vi sette sammen gruppene etter alder og bosted. Når det er gjort, ringer vi rundt for nærmere info om gruppe og klokkeslett.

Idrettsskolen starter tirsdag 5.september og avsluttes med juleavslutning tirsdag 5. desember. Påmeldingen gjelder for hele idrettsåret, både høst og vår, men giro blir sendt hvert halvår.

Laveste alder er 5 år. Det vil si at alle som er født i 2001 kan meldes inn. Når det gjelder øvre aldersgrense, har vi i prinsippet ingen. Ut fra våre erfaringer er 12 år de eldste som blir innmeldt. Vi vil gjerne ha en gruppe med barn i alderssjiktet 10-12 år og ser gjerne at vi klarer å etablere en gruppe for disse.

Idrettsskolen er et åpent tilbud for alle. Vi vil også ta oss av inaktive barn og barn som faller utenfor ordinære idrettstilbud. Ta personlig kontakt med oss ledere om det er spesielle behov eller hensyn som må tas, og vi skal prøve å løse det på best mulig måte.

05.05.2006
Så var vi ved veis ende - Men bare for denne gang.

Morten og Bengt og alle instruktørene takker for en fin avslutning tirsdag 2.mai. Det var fantastisk flott å se at så mange møtte opp. Barnas innsats var helt på topp, og vi får håpe at de følger opp med sportslige sommerutfoldelser, blant annet med trikseballene sine. Og medaljene har forhåpentligvis fått en synlig plassering i heimen.

En del foreldre stilte spørsmål om barna deres nå var blitt for gamle for idrettsskolen. Til det er å svare at vi i prinsippet ikke har noen øvre aldersgrense. Men etablering av grupper i aldersområdet 10-12 år er avhengig av at vi får nok interesserte til at det er tilstrekkelig grunnlag for å opprette en gruppe i dette alderssjiktet. Derfor er det bare å melde seg på, så vil vi komme med tilbakemelding når påmeldingsfristen løper ut.
Dersom vi får en gruppe med litt eldre barn, vil vi selvfølgelig tilpasse aktivitetsnivået til deres krav og forventninger.

Og med dette vil vi takke for et fint idrettsår og takke både medlemmer og foreldre for god deltakelse og fin oppfølging.

24.04.2006
Vi ønsker alle medlemmene våre velkommen til Åsane Allidretts nye hjemmesider.
Vårt håp er dere vil gjøre bruk av sidene våre, og vi skal prøve så godt vi kan å oppdatere dem. Det kan også skje at dersom det blir noen aktiviteter utenom de faste tirsdagstimene, vil vi være avhengig av å gi informasjonen her på sidene.

Åsane Allidrett er en selvstendig klubb under paraplyorganisasjonen Åsane Allianse.
Vi har bare en aktivitet, og det er idrettsskole for barn fra 5 år og oppover.
Vi holder til i Rollandshallen der vi disponerer hele hallen med gymsal, ballhall og svømmebasseng hver tirsdag fra kl. 17 til 20.

Vi har 9 grupper fordelt etter alder og boligområder. Medlemstallet ligger i dag på 160 - 170 barn. Pågangen har vært svært stor i det siste, og for å slippe å si nei til noen, utvider vi antall barn per gruppe til 20 ved å tilsette ytterligere en instruktør.

Idrettsskolen driver etter Norges Idrettsforbunds prinsipper om barneidrett. Leken og gleden er viktigst. Barna konkurrerer ikke med hverandre, men med seg selv. Barna skal få utvikle sine ferdigheter utfra egne forutsetninger. Her er alle velkommen.

26.01.2006
Dessverre er de fleste av gruppene våre fulltegnet på 1. og 2.parti. Vi er glade for at mange har sendt skriftlig utmelding slik at vi har kunnet ta inn noen av de som ville begynne, men dersom det er flere som har sluttet uten å melde tilbake, ville vi være glade for å få vite om dette.

Meld gjerne tilbake på allidrett@gmail.com

05.01.2006
Vi takker alle medlemmer og foreldre for et fint og flott oppmøte på juleavslutningen vår. Tror at de fleste satte pris på den litt uformelle, men intime måten vi avsluttet halvåret på. Til sommeren vil vi samle hele idrettsskolen til en felles avslutning, slik vi har pleid å gjøre det.

31.12.2005
Vårsemesteret på Idrettsskolen starter alt tirsdag 3. januar. Vi ønsker alle velkommen til ett nytt, aktivt idrettsår.